NOSNICE

granule, 10kg   -   151Kč
granule, 25kg   -   299Kč
sypké, 10kg   -   148Kč
sypké, 25kg   -   289Kč

 

KUŘICE

sypké do 6.týdne, 10kg   -   158Kč
sypké do 6.týdne, 25kg   -   319Kč
sypké od 6.týdne, 10kg   -   150Kč
sypké od 6.týdne, 25kg   -   296Kč
sypké od 9.týdne, 10kg   -   147Kč
sypké od 9.týdne, 25kg   -   286Kč

 

BROJLEŘI

sypké do 3.týdne, 10kg   -   167Kč
sypké do 3.týdne, 25kg   -   339Kč
granule od 3.týdne, 10kg   -   163Kč
granule od 3.týdne, 25kg   -   325Kč
granule od 6.týdne, 10kg   -   162Kč
granule od 6.týdne 25kg   -   321Kč

 

KRŮTY

granule od 2-5kg, 10kg   -   167Kč
granule od 2-5kg, 25kg   -   339Kč
granule od 5-10kg, 10kg   -   158Kč
granule od 5-10kg, 25kg   -   312Kč
granule od 10kg, 10kg   -   154Kč
granule od 10kg, 25kg   -   302Kč

 

KACHNY, HUSY

sypké do 3.týdne, 10kg   -   158Kč
sypké do 3.týdne, 25kg   -   319Kč
granule od 3.týdne, 10kg   -   153Kč
granule od 3.týdne, 25kg   -   309Kč

 

BAŽANTI

sypké do 3.týdne, 25kg   -   369Kč
granule od 3.týdne, 25kg   -   349Kč
granule od 6.týdne, 25kg   -   299Kč